A Te jövőd, A Te sikered, A Te iskolád!

A közösségi szolgálatról

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében: „az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.” A tanulóknak a tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni. Ez szervezett keretek közt zajlik, a befogadó intézményekkel az Athéné megállapodást köt.

A közösségi szolgálat célja többek között a diákok személyes és szociális készségeinek fejlesztése, felelősségérzésük erősítése. A tapasztalataikat megbeszélik az osztályfőnöki órákon, ezzel is erősítve az közösséget.

A közösségi szolgálat területei:

 1. egészségügyi
 2. szociális és jótékonysági
 3. oktatási
 4. kulturális és közösségi
 5. környezet- és természetvédelemi
 6. katasztrófavédelmi
 7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység
 8. az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

Tudnivalók:

 • A fogadó szervezetekkel az iskola megállapodást köt. A tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékenységet, amely számára a legvonzóbb. Mi is segítjük őket a kapcsolatrendszerünkkel.
 • A közösségi szolgálat során a tanuló naplót vezet, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. Ezt a naplót a fogadószervezet képviselője aláírja.
 • Az osztályfőnök összesíti a tanév végén a teljesített órákat és rögzíti a törzslapon.
 • A teljesítés határideje a 12. évfolyam első félévének vége.
 • Egy órán 60 perc értendő (az utazás nem számít bele).

További információk megtalálhatók a kozossegi.ofi.hu oldalon.