A Te jövőd, A Te sikered, A Te iskolád!

Elkészült a Digitális Oktatási Stratégia (DOS)

Elkészült és a nyár végére a kormány elé kerül a Digitális Oktatási Stratégia (DOS), szeptemberben pedig hozzákezdenek annak végrehajtásához. A stratégia minden elemében illeszkedik a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszert fejlesztő kormányzati elképzelésekhez.

Fotó: (MTI / Marjai János)

Ma már a digitalizáció nem választás kérdése, a 21. században Magyarországán nincs olyan ember, aki kizárhatja az életéből a digitális világot, hiszen valamilyen szinten mindenkit érint. A most elkészült stratégián keresztül a magyar oktatási rendszerben az eddigieknél jóval nagyobb szerepet kap a digitális világ, amelyhez az oktatáson belül új személetmódra, új pedagógiai módszertanra, új tanulási folyamatokra és a digitalizációra nyitott oktatási környezetre van szükség. A stratégia foglalkozik a fizikai infrastruktúrával, az intézmények eszközellátásával, a pedagógus digitális felkészültségével és az oktatási tananyagokkal is. A stratégiától azt várják, hogy 2020-ra befejeződik a teljes magyar oktatási rendszer digitális átalakítása. Minden tanárnak és oktatónak lehetősége lesz döntő részben ingyenes kompetenciafejlesztésre, az állampolgároknak az alapvető digitális tudás elsajátítására, a kis- és középvállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek pedig a cégük érdekében elsajátítandó digitális tudás megszerzésére. Deutsch Tamás szerint a stratégia révén Magyarország 2020-ra eljuthat oda, hogy a digitális írástudás és -használat, az internet elterjedtségének tekintetében, a pedagógusok digitális felkészültségében, az oktatás digitalizáltságában megelőzi az Európai Unió átlagát. A gyorsan változó digitális világhoz az oktatásnak is alkalmazkodnia kell, ezért a nemzeti alaptanterven belül a digitális eszközök és a digitális tudás használata célzottabban jelenik meg a stratégia keretében. Az a generáció, amely most kerül be a közoktatásba, már fejlettebb digitális tudással rendelkezik, és ezeknek a gyerekeknek is másfajta oktatással kell szembesülniük Az új nemzeti alaptantervben (Nat) a digitális képességek-készségek és eszközök használata már nagy szerepet játszik majd. Kiemelt feladata lesz az oktatási rendszernek, hogy az informatikus szakemberképzés utánpótlása biztosított legyen. Ehhez kapcsolódva elmondta, hogy a matematikai, a természettudományi, az informatikai és a műszaki képzésekre jelentkezők számának növelése a cél, az évek óta 25 százalékot kitevő jelentkezési arányt 40 százalékra szeretnék emelni a szóban forgó területeken. A digitális tudás megszerzéséhez és elsajátításához elengedhetetlen, hogy a pedagógusok is kellően felkészültek legyenek, képesek legyenek átadni a digitális ismereteket.

(Forrás és teljes cikk: MTI)

(Fotó: MTI/Marjai János)