A Te jövőd, A Te sikered, A Te iskolád!

Mentorprogram

Az Athéné Középiskolában nem csak oktatunk, hanem nevelünk és szemléletet formálunk. Célunk, hogy a tőlünk kikerülő fiatalok sikeresek legyenek az életben, jelentse ez akár a munkaerőpiacot, akár a továbbtanulást.

Mi is ez a sikeresség? Ha ismerem magamat, tudom, hogy miben fejlődhetek, és fejlesztem is magamat. Ha meg tudom tervezni a célomat, és a cél eléréséhez szükséges lépéseket. Ez a cél lehet egy jól sikerült témazáró, nyelvvizsga, felvételi, vagy akár emberi kapcsolatok rendezése, hiszen anélkül nehezebben működünk.

Mentorprogramunk azt a célt szolgálja, hogy az abban résztvevő gyerekek bizalmi légkörben képessé váljanak az önreflexióra, tervezésre és a céljaik elérésére. Fontos, hogy belső motivációra tegyenek szert, hiszen amit csak más kedvéért csinálunk, azt fél szívvel csináljuk. Nem várhatjuk el tőlük, hogy jól teljesítsenek egy olyan pályán, aminek a végét se látják, és csak homályos okai vannak annak, hogy miért is futnak rajta. Jobban teljesítenek, ha látják, hogy a tanév végére, vagy az érettségi idejére mit érhetnek el, és ezek a célok hogy illeszkednek a felnőtt céljaikhoz.

Mentorprogramunk célcsoportja egyfelől a tehetséges diákok, másfelől azok, akik nehézségekkel küzdenek, alulmotiváltak.

A tehetséget is mederbe kell terelni, a tehetséges is küszködhet önmagával. Nekik meg kell tanulniuk a munkaszervezést, a teljesíthető célok kitűzését, az esetleges kudarc kezelését. A verseny nem kötelező, de a terhelhető diákoknak fontos, hogy külső szemlélő előtt összemérhesse másokkal a tudását.

A tanulási nehézségeket okozhatja pillanatnyi talajvesztés, érzelmi hullámzás, a motiváció gyengülése. A kamaszkorral bármelyik együttjárhat, és hiba lenne a gyerekeket magukra hagyni ezekkel a problémákkal. Lehet, hogy csak egy kis beszélgetés, egy kis fókuszálás kell, és minden visszaáll a helyére. Lehet, hogy hosszabban kell együtt dolgoznunk, de mindenképpen megéri az odafigyelés.

Mentorprogramunkban coaching szemléletet követünk, vagyis utasítások helyett kérdezünk, a válaszokat és döntéseket pedig a gyerek hozza meg. Ezzel hozzászokik az önértékeléshez, a célkitűzésekhez, megismeri az önálló döntések lehetőségeit és súlyát. A csoportos megbeszéléseket a támogató és elfogadó légkör jellemzi. A közös munka során megtanulják azt, hogy felelősséggel tartoznak saját maguk iránt, és képessé válnak az önfejlesztésre, saját maguk motiválására.

Miért mentorálunk?

Mert kamaszokkal dolgozunk együtt, akik keresik önmagukat, helyüket a felnőtt életben. Segítenünk kell nekik, hogy kiegyensúlyozott fiatalokká válhassanak.

Kiket mentorálunk?

A tehetségeseknek szárnyakat adunk, a lemaradókat segítjük.

Hogyan mentorálunk?

Coaching szemléletet követünk, vagyis utasítások helyett kérdezünk, a válaszokat és döntéseket pedig a gyerek hozza meg. Ezzel hozzászokik az önértékeléshez, a célkitűzésekhez, megismeri az önálló döntések lehetőségeit és súlyát. A csoportos megbeszéléseket a támogató és elfogadó légkör jellemzi. A közös munka során megtanulják azt, hogy felelősséggel tartoznak saját maguk iránt, és képessé válnak az önfejlesztésre, saját maguk motiválására.